طراحان مد چگونه از کارهای معماران الهام می­گیرند

ادامه مطلب: طراحان مد چگونه از کارهای معماران الهام می­گیرند

کمپانی St.John یک برند مدرن و معتبر آمریکایی است

ادامه مطلب: کمپانی St.John یک برند مدرن و معتبر آمریکایی است

مسابقه طراحي لباس و تاریخ (دوره صفویان)

مسابقه طراحي لباس و تاریخ (دوره صفویان) برگزاركنندگان "دكتراستايل" و "مجله  معمارومدامروز"

ادامه مطلب: مسابقه طراحي لباس و تاریخ (دوره صفویان)

لي الكساندر مك كوئين، طراح مد اهل بریتانیا

ادامه مطلب: لي الكساندر مك كوئين، طراح مد اهل بریتانیا

آقایان این اشتباهات را در سِت کردن لباس هرگز مرتکب نشوید

سرویس خبری مجله بین المللی معمار و مد امروز: نحوه سِت کردن لباس در نحوه رفتاردیگران و حتی موفقیت های شغلی و اجتماعی آقایان بسیار حائز اهمیت است. درادامه به برخی از اشتباهاتی که برای خوش تیپ و تاثیرگذار بودن باید از آن ها دوری کنید، اشاره میکنیم:

ادامه مطلب: آقایان این اشتباهات را در سِت کردن لباس هرگز مرتکب نشوید

بالا