حلقه هایی به شکل سازه های معماری، با اینها می توانید شهرها را روی انگشتان خود بگذارید!

درست زمانی که فکر می کنید همه اینها را فقط در مجلات مد و معماری مشاهده کرده اید، ما در اینجا حلقه های شگفت انگیز و خارق العاده ای داریم که با انداختن آنها در انگشتان خود به نظر می آید یک ساختمان کامل و یا یک شهر روی انگشت خود دارید.

بالا