اهدا لوح تقدیر مسابقه زیور و تاریخ برگزار گردید

مراسم اهداء لوح تقدیر به برندگان مسابقه تاريخ و زيور دوره قاجاريه  توسط مدیر مسئول مجله معمار و مدامروز در تاریخ96.12.17 با حضور جمعی از عزیزان برگزار گردید.

اهدا لوح تقدیر مسابقه ملی معماری و فرهنگ برگزار گردید

مراسم اهداء لوح تقدیر به برندگان، نمایندگان رتبه های برتر و داوران مسابقه ملی معماری و فرهنگ در تاریخ 96.12.15 با حضور جمعی از این عزیزان برگزارشد

نتایج مسابقه زیور و تاریخ دور قاجاریه

ادامه مطلب: نتایج مسابقه زیور و تاریخ دور قاجاریه

اهدا لوح تقدیر برندگان مسابقه زیور و تاریخ فصل نامه دوره قاجاریه

با سلام و احترام
برندگان مسابقه زیور و تاریخ فصل نامه شماره 8 میتوانند با هماهنگی قبلی در تاریخ1396/12/17 از ساعت10 الی 11 به دفتر مجله مراجعه فرمایند.
شماره تماس: 88551673

بالا