درباره ما

مهم است که به وجود کشورمان افتخار کنیم ؛
ولی مهمتر از آن این است که :
"کاری کنیم" کشورمان به وجودمان افتخار کند ...
--------------------------
با احترام
به استحضار می رساند با توجه به اهمیت و قدمت تاریخی فرهنگ و هنر کشور عزیزمان ایران و با بهرگیری از کمک اساتید و فرهیختگان میهن اسلامی , در راستای هنر اقدام به نشر مجله ای با نام معمار و مد امروز نموده ایم . که ضمن انعکاس اثرات هنری امروز ایران اقدام به بررسی معماری و مد در ادوار تاریخی ایران زمین و نیز کشورهای باستانی جهان مانند چین ,مصر و روم نهایتا کلیه بلادی که از گذشته تا به امروز در معماری و مد تاثیر گذار بوده اند پرداخته تا بتوانیم اثرات ژرفی که فرهنگ مد و معماری ایران در گیتی باقی گذاشته به جهانیان بشناسانیم.بر این اساس این مجله به دو زبان فارسی و انگلیسی انتشار یافته تا بتوانیم گستره ای بین المللی برای نشر فرهنگ معماری و مد ایجاد نماییم .
بدیین وسیله از شما سروران گرامی دعوت بعمل می آید تا براساس نکات برجسته ادوار مختلف اقدام به طراحی محصولات یا ارائه گر طرح ایرانی برای محصولات و ساختمان ها در بین الملل باشند تا در این نشریه بعنوان نمادی از کشورمان ,اقدام به شناساندن فرهنگ و هنر کهن ایران زمین به جامعه ایرانیان و نیز جهانیان بنماییم. تا بجای کپی برداری از نقش و طرح کشورهای بیگانه اقدام به بهرگیری از طرح و نقش خودمان نموده تا این امر دریچه ای نو به سوی مد و هنر برای خریدارن محصولات در بازارهای داخلی و خارجی و نمایان گر معماری ایرانی باشد.امید به آن روز که با توجه به فرهنگ و هنر کشورمان نماد های تجاری ایرانی و معماری بتواند جایگاهی بین المللی و والا داشته باشد.

 

our magazine has been published in Farsi and English to spread architecture and fashion culture internationally. We are pleased to invite you to design your products inspired by our prominent historical eras, which are the symbols of ancient Persian culture to identify it to the world and Iranian society.

Moreover, it is time to use our own design creation in replace of foreign design's influence. This may open a new window of fashion and art for Iranian and international markets whom are pursuing our products.
In hope of one day Iranian brands have decent place in the international market due to our ancient art and culture.
Given the significance and importance to the world of Iran's artistic and cultural history, and thanks to the efforts

بالا